PrivacyverklaringDit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die auteur / illustrator Hilde Schuurmans verwerkt van haar klanten, organisatoren, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je een aankoop doet, een lezing of workshop organiseert, deelneemt aan een workshop, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring?


Eenmanszaak Hilde Schuurmans, gevestigd in Rupelmonde


Kasteelstraat, 19

9150 Rupelmonde

Telefoon:+32 3 778 12 84, 

Contactgegevens:

Hilde Schuurmans

Kasteelstraat, 19

9150 Rupelmonde

Telefoon:+32 3 778 12 84

www.workshops-voor-kinderen.be

schuurmans.hilde@skynet.be

info@workshops-voor-kinderen.be


Persoonsgegevens, die verwerkt worden:


Afhankelijk van de situatie verzamelt en bewaart Hilde Schuurmans uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Persoonsgegevens, die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Bankrekeningnummer


Hilde Schuurmans verwerkt persoonsgegevens van:


– klanten van boeken, gedichten, illustraties, muurschilderingen

– organisatoren van lezingen en workshops (bibliotheken, scholen, CC, …)

– deelnemers van workshops

– uitgeverijen en andere organisaties ivm boeken en lezingen


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:


De website en/of dienst van Hilde Schuurmans heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ze kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via schuurmans.hilde@skynet.be, dan verwijdert zij onmiddellijk deze informatie.


Waarom worden de gegevens opgeslagen?


Hilde Schuurmans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van uw betaling

– om een bestelling af te handelen van aankopen gedaan via haar webshop

– verzenden van aankondiging boek, lezing of workshop (reclame)

– om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

– om goederen en diensten bij u af te leveren

– Hilde Schuurmans verwerkt ook persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ze nodig heeft voor haar belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming:


Hilde Schuurmans neemt geen geautomatiseerde verwerkingen op basis van besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 


Online shop


U kunt haar online shop gebruiken en een bestelling plaatsen via de link http://www.workshops-voor-kinderen.be Alle persoonsgegevens die u in de online shop verstrekte, worden enkel gebruikt om uw bestelling uit te voeren. De verstrekking van uw persoonsgegevens is nodig om een bestelling te kunnen afwerken en uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard indien ze wettelijk verplicht is om uw gegevens verder te bewaren om die aan overheidsinstanties te bezorgen, bijvoorbeeld aan belastingdiensten.


Hoe lang Hilde Schuurmans persoonsgegevens bewaart:


Hilde Schuurmans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Ze hanteert de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


– Aanvragen voor informatie: 2 maanden

– Persoonsgegevens bij aankopen van boeken, illustraties, gedichten, muurschilderingen …  

  via mail en online shop: wettelijke termijn

– Persoonsgegevens bij organiseren van lezingen en workshops: wettelijke termijn

Waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen in eigen administratiebeheer.


Wie heeft toegang tot de gegevens?


Hilde Schuurmans verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:


Hilde Schuurmans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die zij gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ze hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bij uw eerste bezoek aan haar website heeft zij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hilde Schuurmans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar schuurmans.hilde@skynet.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (ID kaart) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), rijksregisternummer van Belgische onderdanen zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hilde Schuurmans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl


Social media


Hilde Schuurmans deelt soms content van haar website via social media.  Lees de privacyverklaringen van het social media-kanaal in kwestie om te weten hoe zij met privacy omgaan.


Links


Het kan zijn dat u links naar externe websites op de website van Hilde Schuurmans vindt. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten de website van Hilde Schuurmans. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst zij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Wijzigingen


Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


Hoe persoonsgegevens beveiligen:


Hilde Schuurmans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via schuurmans.hilde@skynet.be