Algemene verkoopsvoorwaarden


Art. 1


De aanbiedingen op www.workshops-voor-kinderen.be worden u aangeboden door Hilde Schuurmans Kasteelstraat 19 9150 Rupelmonde   BTW: BE 0.855.439.832


Art. 2


Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. Elke bestelling bij www.workshops-voor-kinderen.be impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden.


Art. 3 BESTELLING


Een bestelling komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Bestelling plaatsen”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox ‘Algemene voorwaarden’.

De op de site vermelde prijzen gelden voor elke bevestigde bestelling tot één maand na deze bevestiging (behoudens uitputting voorraad), waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In de bij elk boek vermelde kostprijs is de verzendingskost niet inbegrepen.


Art. 4 UITVOERING BESTELLING


De uitvoering van de bestelling gebeurt voor België binnen de vijf werkdagen na creditering op onze rekening. Voor Nederland gebeuren de leveringen binnen de veertien dagen. Indien er een vertraging van levering optreedt omdat het bestelde product tijdelijk niet leverbaar blijkt, wordt u via e-mail hierover ingelicht. Als door omstandigheden buiten onze wil niet kan geleverd worden, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt u daarover via e-mail ingelicht. U kunt dan ofwel een andere bestelling plaatsen of een terugstorting vragen.

De bestelde boeken worden verzonden op kosten van de koper naar het door de koper aangeduide adres. Deze portkost wordt u meegedeeld in uw winkelwagentje, alsook op de bevestiging. Deze portkost vervalt indien u kiest voor afhaling bij de aangeduide afhaaladressen. U ontvangt een mail vanaf wanneer uw pakket daar aanwezig is.

De factuur wordt verzonden via e-mail.


Art. 5 AANSPRAKELIJKHEID


Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.


Art. 6 BEDENKTIJD


U beschikt over een bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken, dan dient u de geleverde boeken onbeschadigd en in de originele verpakking terug te sturen naar: Schuurmans Hilde Kasteelstraat 19 9150 Rupelmonde.


Art. 7 BETALING


Betaling gebeurt steeds via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van het plaatsen van de bestelling. U ontvangt de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.


Art. 8 KLACHTEN


Eventuele klachten over leveringen dienen eveneens binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de producten gedaan te worden, per e-mail naar schuurmans.hilde@skynet.be of per post. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier zich tot de omruiling van de goederen.

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Dendermonde bevoegd.


Art. 9 KLANTGEGEVENS


Uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor interne verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bv. het verwerken van bestellingen en het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij verstrekken bijgevolg geen gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.